1.
قدرت سایبر  
قدرت سایبر
پدیدآورنده: محمد سلطانی فر (به اهتمام)، سیدرضا صالحی امیری (زیرنظر)
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - 04 دی، 1387
قیمت پشت جلد:  35000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
2.
جنگ و دفاع سایبر  
جنگ و دفاع سایبر
پدیدآورنده: عزت الله غفورزاده ورنو، مختار سلیمان زاده (ویراستار)
ناشر: اندیشه عصر، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - 30 خرداد، 1389
قیمت پشت جلد:  32000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
3.
جرایم سایبر، Cyber crimes  
جرایم سایبر، Cyber crimes
پدیدآورنده: جینا دآنجلیز، عبدالصمد خرم آبادی، سعید حافظی (مترجم)
ناشر: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی - 1383
قیمت پشت جلد:  6000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
4.
مقدمه ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر  
مقدمه ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر
پدیدآورنده: محمد ابراهیم نژاد شلمانی (مترجم)، محمدرضا رزمخواه (ویراستار)
ناشر: بوستان حمید - 06 اردیبهشت، 1390
قیمت پشت جلد:  70000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
5.
مقدمه ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر  
مقدمه ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر
پدیدآورنده: Lee j. Janczewski, Andrew M. Colarik, محمد ابراهیم نژاد شلمانی (مترجم)، محمدرضا رزمخواه (ویراستار)
ناشر: بوستان حمید - 19 دی، 1389
قیمت پشت جلد:  70000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
6.
مسوولیت کیفری در فضای سایبر  
مسوولیت کیفری در فضای سایبر
پدیدآورنده: مهدی فضلی
ناشر: خرسندی - 23 شهریور، 1389
قیمت پشت جلد:  35000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
7.
درآمدی بر فرهنگ های سایبر  
درآمدی بر فرهنگ های سایبر
پدیدآورنده: دیوید بل، حسین حسنی (مترجم)، مسعود کوثری (مترجم)
ناشر: جامعه شناسان - 14 اردیبهشت، 1389
قیمت پشت جلد:  75000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
8.
کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن  
کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن
پدیدآورنده: امیرحسین جلالی فراهانی
ناشر: خرسندی - 15 اردیبهشت، 1389
قیمت پشت جلد:  25000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
9.
مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر  
مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر
پدیدآورنده: امیر اسکندرزاده شانجانی (محقق)
ناشر: راه نوین - 25 مرداد، 1389
قیمت پشت جلد:  52000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
10.
آشنایی با جنگ نرم: جنگ سایبر (1)  
آشنایی با جنگ نرم: جنگ سایبر (1)
پدیدآورنده: حمید اسکندری (گردآورنده)، محمد ابراهیم نژاد (گردآورنده)
ناشر: بوستان حمید - 24 خرداد، 1390
قیمت پشت جلد:  40000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
11.
روابط عمومی الکترونیک در فضای سایبر  
روابط عمومی الکترونیک در فضای سایبر
پدیدآورنده: محمد سلطانی فر
ناشر: شرکت روابط عمومی و تبلیغات هفت تبلیغ - 21 فروردین، 1389
قیمت پشت جلد:  23000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
12.
حقوق و امنیت در فضای سایبر  
حقوق و امنیت در فضای سایبر
پدیدآورنده: ابراهیم حسن بیگی، شکوه السادات حسینی (ویراستار)، سارا جوادی (ویراستار)
ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران - 07 تیر، 1384
قیمت پشت جلد:  25000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
13.
حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر: دوره حقوق فناوری اطلاعات  
حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر: دوره حقوق فناوری اطلاعات
پدیدآورنده: حمیدرضا اصلانی
ناشر: میزان - 14 تیر، 1390
قیمت پشت جلد:  60000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
14.
امپریالیسم سایبر: روابط جهانی در عصر جدید الکترونیک  
امپریالیسم سایبر: روابط جهانی در عصر جدید الکترونیک
پدیدآورنده: بوسالوئیس ابو، پرویز علوی (مترجم)
ناشر: ثانیه - 05 اسفند، 1385
قیمت پشت جلد:  45000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
15.
روزنامه نگاری سایبر: جامعه اطلاعاتی و آزادی بیان  
روزنامه نگاری سایبر: جامعه اطلاعاتی و آزادی بیان
پدیدآورنده: یونس شکرخواه
ناشر: ثانیه - 11 آبان، 1384
قیمت پشت جلد:  35000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
16.
درآمدی بر سایبر دیپلماسی و قدرت نرم در عصر جهانی شدن فرهنگ  
درآمدی بر سایبر دیپلماسی و قدرت نرم در عصر جهانی شدن فرهنگ
پدیدآورنده: محمدعلی زهره ای
ناشر: بین المللی گاج - 10 آبان، 1389
قیمت پشت جلد:  25000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
17.
نقش فضای مجازی و سایبر در برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی مساجد، مدارس و مراکز فرهنگی  
نقش فضای مجازی و سایبر در برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی مساجد، مدارس و مراکز فرهنگی
پدیدآورنده: محمدعلی موظف رستمی، لیلا مردانی (ویراستار)، اسلام سواری (ویراستار)
ناشر: پرهیب - 01 شهریور، 1390
قیمت پشت جلد:  39000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
18.
امنیت و تهدید در جامعه اطلاعاتی: ساختار جامعه اطلاعاتی، جرایم نوین و قوانین پیشگیرانه بین المللی در دنیای سایبر سپیس  
امنیت و تهدید در جامعه اطلاعاتی: ساختار جامعه اطلاعاتی، جرایم نوین و قوانین پیشگیرانه بین المللی در دنیای سایبر سپیس
پدیدآورنده: علیرضا زرگر، زیبا میرزامحمدی (ویراستار)
ناشر: قدیم - 13 دی، 1385
قیمت پشت جلد:  32000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
19.
جنگ نرم در فضای رسانه و سایبر: بررسی تطبیقی جنگ نرم آمریکا علیه ایران در عرصه رسانه های سنتی و نوین  
جنگ نرم در فضای رسانه و سایبر: بررسی تطبیقی جنگ نرم آمریکا علیه ایران در عرصه رسانه های سنتی و نوین
پدیدآورنده: مهسا ماه پیشانیان، موسی بشیر (ویراستار)
ناشر: علیاء - 11 اسفند، 1389
قیمت پشت جلد:  50000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.
20.
ابعاد حقوقی محیط سایبر در پرتو توسعه ملی: مجموعه سخنرانی ها و مقالات اولین همایش حقوقی فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور  
ابعاد حقوقی محیط سایبر در پرتو توسعه ملی: مجموعه سخنرانی ها و مقالات اولین همایش حقوقی فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور
پدیدآورنده: محمدتقی کروبی (گردآورنده)، سیدمحمدرضا صدری (گردآورنده)
ناشر: بقعه - 13 اردیبهشت، 1385
قیمت پشت جلد:  20000 ریال

جهت دریافت با آدرس ketab[at]abh.ir مکاتبه نمایید.